Share this content on Facebook!
25 Jul 2016
สมัครงาน
ประเภทของการสัมภาษณ์งาน
มีหลายประเภทของการสัมภาษณ์งานที่ผู้สมัครงานใบหน้าในการค้นหางาน นี่คือบางส่วนของประเภทการสัมภาษณ์ที่คุณอาจต้องเผชิญกับ: การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, การสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์หลายฉัตร
สัมภาษณ์กลุ่ม